Jesteś tutaj: Start

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2
72-600 Świnoujście

NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000152456

Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł

tel. sekretariat/centrala: 91 321 36 48

fax: 91 322 46 59

Adres ePuap: /PEC_Swinoujscie/pec

Adres e-doręczeń: AE:PL-14281-16338-HWFRI-13

Telefony kontaktowe:

Pogotowie Ciepłownicze: tel.: 993 lub 91 321 99 23

Dział Sprzedaży/ Biuro Obsługi Klienta: tel.: 91 321 39 13

Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksloatacyjnych: wew. 40

Dział Rachunkowości: wew. 55

Dział Ruchu Sieciowego: wew. 60

Sekcja Ochrony Środowiska: wew. 82

St. Inspektor ds. umów i windykacji: wew. 75

Informatyk: wew. 92

Kadry: wew. 83

Dział Logistyki: tel.: 91 321 55 24

email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl
strona www: http://www.pec.swinoujscie.pl